Ekstraordinær generalforsamling – udskiftning af vinduer

Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, fredag den 17. marts 2017. Dagsorden for mødet kan også ses under fanebladet “For beboere“.  Indkaldelsen skal medbringes med navn og lejlighedsnummer. Hvis du ikke har modtaget indkaldelsen med bilag (fuldmagt), skal du henvende dig til administrator. Kontaktoplysningerne ses under “Kontakt“.