Ekstraordinær og ordinær generalforsamling den 29. marts 2017

Der er udsendt indkaldelser til henholdsvis ekstraordinær og ordinær generalforsamlinger den 29. marts 2017 kl. 18.00 og kl. 18.30 samt Årsregnskab 2016 og Budgetforslag 2017. Indkaldelser og evt. fuldmagt skal medbringes med navn og lejlighedsnummer for at få udleveret stemmesedler. Indkaldelser og bilag ses under fanebladet “For beboere“.