Vinduer og døre

Generelt:
Det er foreløbig besluttet, at vinduer ikke udskiftes i fællesskabet, da mange allerede har udskiftet enkelte eller alle vinduer. (Dette afsnit bortfalder, når entreprisen er færdiggjort, idet en fælles udskiftning af vinduer blev endeligt besluttet på  den ekstraordinære generalforsamling den 29. marts  2017).

Ved udskiftning skal der tages højde for følgende:

  • Farven skal være svenskrød (farvekode: RAL 5766)
    NB! Det er tilladt også at male altandøren hvid (farvekode: RAL 9010), lys grå, UN-TORNADO (farvekode: K2020UN ∼ NCS S4500-N eller RAL 7036) eller mørk grå (RAL 7015) udvendigt
  • Ingen opdeling i mindre sektioner
  • Træ eller træ/aluminium – badeværelsesvindue må gerne må være i plast.

Hvis du er i tvivl, kontakt ejendomsinspektøren.

Gamle vinduer:
På køkken- og kammervinduerne er der monteret en skinne, som skal smøres 1-2 gange årligt, dér hvor der stikker en “knop” ud. Ved manglende smøring vil håndtaget sætte sig, og vinduet kan ikke lukkes. Alle bevægelige dele bør smøres. (Dette afsnit bortfalder, når alle lejligheder har fået udskiftet vinduer (vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. marts 2017).

Nye vinduer:
Hvis du har monteret nye vinduer, er det en god idé at få en brochure med vejledning til vedligeholdelse udleveret af leverandøren.