P-forhold

De fælles parkeringsarealer må kun benyttes i overensstemmelse med Færdselsloven og politivedtægtens regler – og kun i de afmærkede parkeringsbåse. På arealerne må kun parkeres personbiler samt varevogne og transportere, for de sidstnævnte køretøjer kun for så vidt de er under 3,5 T totalvægt og under 4,5 meter lange.
Varevogne parkeres på p-pladserne ud for nr. 17, 35, 48, 30 og 12.
Der må ikke parkeres på brandveje (1-7, 19-25, 37-45, 55-61), og ikke på vendepladser. Af- og pålæsning er dog tilladt.

Campingvogne må ikke parkeres i et længere tidsrum end 24 timer.
Entreprenørmaskiner og lignende må ikke hensættes på fællesarealerne.