Køkkenaffald, pap og afskaffelse af storskrald mm

Der henvises til husreglementet

Bioposer kan hentes på viceværtens kontor nr. 17, kld. i kontorets åbningstid.