Køkkenaffald, pap og afskaffelse af storskrald mm

Der henvises til husreglementet