TV-signal og internet

Ejerforeningen har indgået aftale med YouSee om kabel-tv. Netværks-id: 100.

Der kan vælges mellem tre tv-pakker – Grundpakke, Mellempakke og Fuldpakke.

Kontakt administrator, hvis du ønsker ændring i dit valg af tv-pakke. Det koster kr. 300,00 at ændre tv-pakke.
For genåbning af tv-pakke koster det et gebyr til Yousee på anslået omkring kr. 750,00.

Ønsker brugere af Mellempakke og Fuldpakke at benytte “Bland Selv-pakker”, kontaktes YouSee’s kundeservice – der sker ingen ændring i opkrævningen via ejerforeningen.

 Internetløsning via YouSee kan oprettes ved henvendelse direkte til YouSee’s kundeservice –  udgiften hertil opkræves ikke via ejerforeningen.