Parkeringskontrol

Der er ved generalforsamlingen d. 21/5-2019 besluttet, at indføre parkeringskontrol i Roskildevænget. Denne kontrol udføres af Q-Park.

Reglerne for parkering i Roskildevænget er:

• Privat parkering.
• Parkering tilladt maks. 1 time, P-skive påbudt.
• Parkering tilladt med gyldig fysisk eller digital Q Park tilladelse.
• Fysisk parkeringstilladelse placeres let kontrollerbar i forruden.
• Parkering kun tilladt inden for afmærket P-bås.
• Parkering forbudt for varevogne, kassevogne, lastbiler og busser med teknisk totalvægt over 2500 kg langs blokkene.
• Parkering tilladt for varevogne, kassevogne, lastbiler og busser med teknisk totalvægt over 2500 kg og under 3500 kg på de store parkeringspladser ved blok A, mellem blok B og C og bagved blok E, F og G.
• Parkering forbudt for campingvogne
• Parkering af trailere tilladt i maks. 24 timer med gyldig Q-Park P-gæstetilladelse.
• Invalide parkeringspladser i Roskildevænget må anvendes af beboere i Roskildevænget med parkeringskort / invalideskilt i henhold til skiltning.
• Gæsteparkeringer kan udstedes via log in på https://access.e-park/Account/Login. Alle lejligheder har 150 timer pr måned til brug for gæsteparkering. For beboere uden adgang til computer / internet, vil der være mulighed for fysiske gæsteparkeringstilladelser. Disse kan udleveres af vicevært i kontortiden.
• Tilladelse til håndværkerparkering kan lånes hos vicevært i kontortiden for en aftalt periode. Afleveres tilladelse til håndværkerparkering ikke indenfor aftalt periode, vil det medføre en afgift. Tilladelse til håndværkerparkering for beboere må kun anvendes til håndværker indenfor normal arbejdstid.
• Overtrædelse af reglerne medfører kontrolafgift.

Henvendelser vedrørende parkering skal ske via e mail adresse: parkeringroskildehave@gmail.com.

Vejledninger: