Vand og varme

Forbrug af varme fjernaflæses én gang om året.

Forbrug af vand aflæses manuelt én gang om året (som regel november/december). Der arbejdes p.t. i bestyrelsen på at få opsat nye vandmålere, som også kan fjernaflæses.
Se cirkulære her.

VIGTIGT omkring varme:
Drej aldrig termostaten på radiatoren helt i bund. Du får ikke mere varme af den grund, da vandet bare løber tilbage uden at afgive noget varme til omgivelserne. Vi betaler ekstra for at returnere for varmt vand til fjernvarmeværket.

En effektiv radiator SKAL være kold i de nederste 10 cm. Det opnås bedst ved at lade termostaterne på alle radiatorer stå konstant midtvejs (ca. 3). Der er intet tjent ved at bruge natsænkning.

Når fyringssæsonen begynder, er det vigtigt at få luftet apparaterne ud. Dette gøres mest effektivt ved, at alle beboere samtidig åbner for varmetilførslen (på niveau 4). Beboeren på 2. sal “lufter ud” ved at dreje ventilen for enden af apparatet, således at luften kan slippe ud. Når der ikke længere kommer luft ud, skrues ventilen fast igen.
Læg aviser, klude eller andet under og rundt om apparatet, mens udluftning foregår – det kan svine.