Altaner

Guide til generel vedligeholdelse af altanerne:

Her kan du downloade en vejledning, som beskriver hvordan du foretager en generel vedligeholdelse af altanen.


Indfrielse af altanlån:

Lånet kan indfries hver gang mindst 5 boligejere har tilkendegivet ønske herom. Du kan blive skrevet op ved at ringe eller skrive til administrator.


Information om lukkede altaner – januar 2006: Download information om lukkede altaner her.


Hvis du har problemer med skydevinduerne, kontakt ejendomsinspektøren.

Nye lister til opsætning mellem vinduesglassene kan købes hos ejendomsinspektøren.