Husdyrhold

I Roskilde Have er det tilladt at holde husdyr.

Hunde må kun færdes på ejendommens områder, når de føres i snor og må ikke luftes på græsarealerne. Der er etableret hundetoiletter ved nr. 14 og nr. 52.

Hunde skal være til mindst mulig gene for andre beboere, og efterladenskaber fjernes og lægges i de grønne affaldsspande.

Hundeloven er til enhver tid gældende.