Ejerskifte – nye beboere

Giv besked om ejerskiftet til administrator og ejendomsinspektøren.

Administrator opkræver et ejerskiftegebyr på p.t. kr. 2.000,- + moms ialt kr. 2.500,- – ligesom der opkræves et passende depositum til dækning af mellemregning vedrørende vand- og varmeregnskab i indeværende regnskabsperiode. Hvis meddelelse om ejerskifte til administrationen sker med for kort varsel, vil køber blive opkrævet depositummet, som så skal medtages på parternes refusionsopgørelse.

Ved ejerskifte skal sælger og køber selv sørge for aflæsning af vand og varme ved overtagelsen.  Kontakt Ista/Clorius på tlf. 77 32 32 32 – anlæg 705765. Der fremsendes særskilt opgørelse til sælger og køber med flyttegebyr.

Ejendomsinspektøren udskifter navn(e) på postkassen bag opgangsdøren.

Der hører minimum 2 systemnøgler  og en vaskechip til hvert lejlighedsnummer. Disse afleveres til den ny ejer.
Ekstra nøgler til fællesrum, såsom cykelkælders samt vaske- og tørrerum kan bestilles og købes hos ejendondomsinspektøren.

Du finder ejerforeningens vedtægter og husreglement her – eller få materialet hos ejendomsinspektøren.