Indeklimaproblemer

I forbindelse med en ejers problemer med fugt i et værelse, og dermed bekymring for forekomst af skimmelsvamp i lejligheden, var Teknologisk Institut ude at foretage målinger. Resultatet heraf var, at der ikke er forekomst af skimmelsvamp. Se mere under Generel info → Vedligeholdelse af lejlighed → Indeklima.

Status på udskiftning af vinduer

Status pr. 01.02.2017: Antal af vinduer og vinduesmål i lejligheder og kældre er nu opgjort. Bestyrelsen forventer at kunne indkalde til ekstraordinær generalforsamling omkring vinduesprojektet i marts 2017. Hvis projektet vedtages efter afholdelse af ekstraordinær og ordinær generalforsamlinger, sendes opgaven i udbud.

Aflæsning af vandmålere

ista modtager på forsøgsbasis forbrugstallene på vand på mailadressen: forbrug@ista.dk (husk at angive lejlighedsnummer). Eller du kan aflevere en seddel til Vagn med oplysningerne.
Tallene skal være afleveret senest før det angivne aflæsningstidspunkt.