Invitation til høringsmøde

Referat fra høringsmødet er sendt ud. Er også lagt under “For beboere” – generalforsamling.

Bestyrelsen inviterer til høringsmøde på Østervangsskolen, fredag den 3. marts kl. 18.00 om et forslag til udskiftning af ejendommens vinduer. På mødet fremlægger ingeniør Christian Kubel en projektskitse og en redegørelse for projektets økonomi. Vi håber, at rigtig mange deltager. Se invitationen her.

Indeklimaproblemer

I forbindelse med en ejers problemer med fugt i et værelse, og dermed bekymring for forekomst af skimmelsvamp i lejligheden, var Teknologisk Institut ude at foretage målinger. Resultatet heraf var, at der ikke er forekomst af skimmelsvamp. Se mere under Generel info → Vedligeholdelse af lejlighed → Indeklima.

Status på udskiftning af vinduer

Status pr. 01.02.2017: Antal af vinduer og vinduesmål i lejligheder og kældre er nu opgjort. Bestyrelsen forventer at kunne indkalde til ekstraordinær generalforsamling omkring vinduesprojektet i marts 2017. Hvis projektet vedtages efter afholdelse af ekstraordinær og ordinær generalforsamlinger, sendes opgaven i udbud.