Invitation til høringsmøde

Referat fra høringsmødet er sendt ud. Er også lagt under “For beboere” – generalforsamling.

Bestyrelsen inviterer til høringsmøde på Østervangsskolen, fredag den 3. marts kl. 18.00 om et forslag til udskiftning af ejendommens vinduer. På mødet fremlægger ingeniør Christian Kubel en projektskitse og en redegørelse for projektets økonomi. Vi håber, at rigtig mange deltager. Se invitationen her.