Alle indlæg af webmaster

Indfrielse af lån pr. 31.12.2020.

Det er muligt at indfri de i ejerforeningen 3 optagne lån (altanlån, rør/faldstammelån og

vindueslån) hvert kvartal – 31.3., 30.6., 30.9. og 31.12. – forudsat, at der er i alt 5 lejligheder, som ønsker at indfri.

Såfremt indfrielse ønskes, bedes der fremsendt mail til Pia Nielsen – pkn@bkm-law.dk med angivelse af navn, adresse (og gerne lejlighedsnr.) samt hvilke lån, som ønskes indfriet – senest 30 dage før indfrielse.

Altanlånet er fastforrentet, hvilket betyder at der vil være en overkurs på indfrielse – denne overkurs kendes først endeligt på indfrielsesdagen, men vi får en indikation ca. 15 dage før indfrielsesdagen, således at ejerne kan tage stilling til, hvorvidt de ønsker at indfri. Indfrielsesgebyr på kr. 1.000,00 tillægges.

Rør/faldstammelån kan indfries til kurs 100 samt indfrielsesgebyr på kr. 1.000,00.

Vindueslån kan indfries til kurs 100 samt indfrielsesgebyr på kr. 500,00

ca. 15 dage før indfrielsesdagen vil ejer modtage en indfrielsesopgørelse fra vort kontor med en indbetalingsfrist, hvorefter ejer kan tage stilling til, om indfrielsestilbuddet kan accepteres. Ønsker ejer ikke at benytte sig af tilbuddet, bedes dette meddelt vort kontor.

Da indbetaling af indfrielsesbeløbet altid sker meget tæt på indfrielsestidspunktet, vil vi have bestilt næste måneds opkrævning med låneydelse(rne), men ydelse(rne) bliver returneret sammen med næste opkrævning.

Med venlig hilsen

GEORG MEYER

Seneste nyt!

Som alle forhåbentlig har bemærket, er alle vores affaldsskure nu blevet malet og shinet op!

De ser nu rigtig pæne ud.

Der arbejdes i øjeblikket på reparation/udskiftning af mursten i samtlige garageanlæg i Roskildevænget.

Opgørelse over vinduesprojektet.

I uge 25 vil administrationen udsende endelig opgørelse over vinduesprojektet til de enkelte ejere.

Opgørelsen udsendes på mail, og i tilfælde af, at administrationen ikke allerede har din/jeres mailadresse, opfordres der til, at denne indsendes til:adm@bkm-law.dk

I de tilfælde hvor opgørelsen ikke kan udsendes på mail, vil den blive sendt pr. post, hvor der dog skal forventes ca. 1 uges længere ekspeditionstid.


Mvh.

Bestyrelsen.

Vand- og varmeregnskab 2019.

Kære beboere i Roskildehave.

Vand- og varmeregnskabet fra Ista vedr. 2019 er desværre forsinket. Det forventes udsendt herfra primo maj måned 2020.

Til orientering kan vi oplyse, at regeringen har udsat fristen for udsendelse af vand- og varmeregnskaber i op til 6 måneder som følge af Covid-19 situationen.

Venlig hilsen

Administrationen

Indfrielse af lån pr. 31.3.2020

Der er mulighed for indfrielse af altanlån, rør/faldstammelån samt vindueslån pr. 31.3.2020.

Interesserede bedes venligst kontakte Pia Nielsen på pkn@bkm-law.dk for indfrielsestilbud.

Indfrielsesbeløb skal være indsat på foreningens bankkonto senest den 27. marts 2020, for at indfrielsen kan finde sted pr. 31.3.2020.

Efter denne dato, vil det kun være muligt at indfri lån i puljer af 5 lejligheder.”

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

GEORG MEYER

v/Pia Nielsen

Håndværkerfradrag og evt. mangler ved vinduer og døre.

HÅNDVÆRKERFRADAG:

Vi afventer fortsat bindende svar fra SKAT hvorvidt det vil kunne lade sig gøre, at benytte håndværkerfradrag i det udførte vinduesprojekt.

EVT. MANGLER ved vinduer og døre:

Skulle der opstå fejl eller mangler ved vinduer eller døre, bedes der rettes henvendelse til en af følgende:

Vicevært på e-mail: roskildehave@gmail.com

Bestyrelsen på e-mail: ejerforeningroskildehave@gmail.com

Administrationen på e-mail: adm@bkm-law.dk

Entreprenøren Arne Pedersen kan IKKE kontaktes direkte ved evt. fejl og mangler

Generalforsamling 2020.

Den planlagte generalforsamling i maj måned er grundet Corona virussen udskudt og ny dato kendes ikke endnu.
Bestyrelsen følger myndighedernes retningslinjer og kan derfor ikke indkalde til generalforsamling på nuværende tidspunkt,men afventer nye retningslinjer / åbning fra myndighederne inden indkaldelse til generalforsamling.

Vinduesprojektet i Roskildevænget

Alle vinduer og døre er færdig monteret og projektet er tæt på at være afsluttet. Der er siden opstart af vores vinduesprojekt blevet monteret 756 lejlighedsvinduer, 245 badeværelsesvinduer, 850 kældervinduer samt 282 entre/altandøre, så over 2100 enheder i vores bebyggelse.

De sidste fakturaer er på trapperne, så regnskabet for vinduesprojektet, herunder også de endelige priser på vinduer og døre samt opgørelse pr. lejlighed, kan færdiggøres og sendes til kontrol hos vores revisor.

Vi forventer de sidste tal er klar i midten / slut april måned, hvorefter der fremsendes opgørelse til alle lejlighedsejere i Roskildevænget.

Evt. yderligere spørgsmål bedes rettet til Administrationen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen Roskildehave