Henstillen af effekter i skraldeskure

Bestyrelsen skal på vegne af Vagn og hans medarbejdere bede om, at effekter, som beboere i god mening om genbrug vil glæde andre beboere med, ikke sættes i affaldsskurene. De bliver fjernet og smidt ud.