Aflæsning af vandmålere

ista modtager på forsøgsbasis forbrugstallene på vand på mailadressen: forbrug@ista.dk (husk at angive lejlighedsnummer). Eller du kan aflevere en seddel til Vagn med oplysningerne.
Tallene skal være afleveret senest før det angivne aflæsningstidspunkt.