Renovering af beplantningen langs Køgevej

Sidste etape af renoveringsarbejdet af de grønne vækster er i afslutningsfasen. Snart vil jordarealet bag bøgehækken på Køgevej blive beplantet med bunddækkeroser.