Alliker skaber problemer

En del allikepar bruger udsugningskanalerne til redebygning, hvilket har resulteret i, at nogle beboere oplever at få redemateriale ned i deres køkken. Der er rekvireret hjælp fra Roskilde Skadedyrsservice, som vil gennemgå samtlige udsugningskanaler. Disse bliver renset og desinficeret, og taghætten bliver efterfølgende forsynet med net.

Det bliver nødvendigt  for servicefolkene at få adgang til hver enkelt lejlighed for at få opsamlet eventuelt redemateriale. Der uddeles information til beboerne i god tid, inden arbejdet sættes i gang.