Årsopgørelse på fælleslån, vand og varme 2019.

Opgørelse på fælleslån, vand og varme vedr. 2019 forventes udsendt medio/ultimo marts måned 2019.