Forårsskrivelse febr. 2020.

Til alle i Roskildevænget.Nu hvor foråret er på trapperne, vil vi huske alle på, at vi som altid tager hensyn til hinanden.

Hastighed.
Der bliver tit kørt meget stærkt i Roskildevænget, den vejledende maksimale hastighedsgrænse
er 30 km/t. Der er masser af gående, også børn som ikke altid har styr på hvor stærkt en bil kører, ligesom der er mange cyklende, så husk: kør hensynsfuldt efter forholdene og aldrig over 30 km/t, også på Stamvejen.

Biler i tomgang.
Årstiden gør, at det er koldt om morgenen, og det er fristende at lade bilen står i tomgang til den bliver varm, eller hvis man lige skal vise sin nye bil frem. Reglerne i Roskilde Kommune gør, at motoren i et holdende motorkøretøj ikke må være i gang længere end højest nødvendig og højst ét minut. Det gælder også i Roskildevænget.

Hunde:
Der er stadig flere som lufter hunde på græsarealerne, også uden snor. Og der kommer løbende klager fra beboere, som har fået en ”hilsen” med hjem eller er generet af ”snak” fra hundelufter og hunde udenfor deres altaner. Roskildevænget´s husorden er som følgende: Hunde må kun færdes på ejendommes områder, når de føres i snor. Hunde må ikke færdes eller luftes på ejendommes græsarealer eller i kældergange og i øvrigt ikke være til gene for andre beboere. Det påhviler hundeejere, at fjerne efterladenskaber og lægge dem i affaldsspandene opsat ved de etablerede hundetoiletter ved nr. 14 og nr. 53. Vis hensyn over for naboer og personale og overhold reglerne for hundehold i Roskildevænget.

Affald.
Roskildevænget er blevet pålagt af Roskilde Kommune at sortere vores affald. Det kniber desværre stadig for mange, ligesom flere stadig bruger vores affaldsskure til storskrald.
Det koster foreningen penge. Så hjælp dig selv og vores forening, sorterer dit affald og brug
de rigtige containere, så der er plads til alles affald.
Kældrene.
Der er desværre nogle kælderrum, som anvendes til loppemarked eller møbler og lign. gives væk. Det skaber rigtig meget ekstra trafik i vores kælder, som er til gene for de omkringboende, ligesom det giver adgang for uvedkommende og for nogle beboere utryghed med fremmed trafik i vores låste kældergange.