Status på udskiftning af vinduer

Status pr. 01.02.2017: Antal af vinduer og vinduesmål i lejligheder og kældre er nu opgjort. Bestyrelsen forventer at kunne indkalde til ekstraordinær generalforsamling omkring vinduesprojektet i marts 2017. Hvis projektet vedtages efter afholdelse af ekstraordinær og ordinær generalforsamlinger, sendes opgaven i udbud.